انگلیسی
پنج شنبه ٢٦ مهر ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

 

احمد حشمتی سیس                           

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی :heshmati@tabrizu.ac.ir

heshmati@iaushab.ac.ir

 

 

مقالات کنفرانس

1- بررسی  عملکرد آشکارساز حالت جامد RAD7 در پروتکل­های مختلف، اولین همایش ملی فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد تیریز، 1395 . 

2- بررسی باند انرژی برای ایزوتوپ­های کادمیوم در مدل IBM-1، اولین همایش ملی فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد تیریز، 1395 .

3- همبستگی های کوانتومی سیستم های چهار کیو بیتی، دومین کنفرانس ملی اطلاعات و محاسبات کوانتومی، دانشگاه صنعتی شاهرود، 1396.

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.