انگلیسی
يکشنبه ٣٠ مهر ١٣٩٦
ورود به سایت شخصی

 

احمد حشمتی سیس                           

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی :heshmati@tabrizu.ac.ir

heshmati@iaushab.ac.ir

 

 

مقالات ژورنال

 

مقالات چاپ شده در نشریات ومجلات خارجی :

عنوان

نام نشریه

تاریخ

Nonlinear and linear entanglement witnesses for bipartite systems via exact convex optimization

Quantum Information & Computation . pp0562-0579.

 

2011

General algorithm for manipulating nonlinear and linear entanglement witnesses by using exact convex optimization

Phys. Rev. A 80, 052307

2009

Investigating a class of 22d bound entangled density matrices via linear and nonlinear entanglement witnesses constructed by exact convex optimization

Phys. Rev. A 78, 032313

2008

Detecting some three-qubit MUB diagonal entangled states via nonlinear optimal entanglement witnesses

Eur. Phys. J. D, Vol. 50, No. 1 (2008) p.107

2008

Exploring Tripartite Quantum Correlations:Entanglement Witness and Quantum Discord


 

International Journal of

Theoretical Physics

 

2016 

 

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.