انگلیسی
پنج شنبه ٢٦ مهر ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

 

احمد حشمتی سیس                           

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی :heshmati@tabrizu.ac.ir

heshmati@iaushab.ac.ir

 

 

مقالات ژورنال

 

مقالات چاپ شده در نشریات ومجلات خارجی :

عنوان

 

نام نشریه

تاریخ

Nonlinear and linear entanglement witnesses for bipartite systems via exact convex optimization

 

Quantum Information & Computation . pp0562-0579.

 

2011

General algorithm for manipulating nonlinear and linear entanglement witnesses by using exact convex optimization

 

Phys. Rev. A 80, 052307

2009

Investigating a class of 22d bound entangled density matrices via linear and nonlinear entanglement witnesses constructed by exact convex optimization

 

Phys. Rev. A 78, 032313

2008

Detecting some three-qubit MUB diagonal entangled states via nonlinear optimal entanglement witnesses

 

Eur. Phys. J. D, Vol. 50, No. 1 (2008) p.107

2008

Multichannel Narrowband Tunable Filters Based on Multilayer
Structures Made of Yttrium Barium Copper Oxide  and Strontium Titanate Layers
  Progress In Electromagnetics Research C, Vol. 66, 109–116, 2016 2016

Exploring Tripartite Quantum: Correlations:Entanglement Witness and Quantum Discord

 

 

International Journal of

Theoretical Physics (2017) 56:1121–1131

2017

Hierarchy of graph-diagonal states based on quantum discord
and entanglement classification
  Eur. Phys. J. D (2017) 71: 254 2017

Quantum correlations in multipartite quantum systems

  EPL 
121(5),50003
2018

 

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.