انگلیسی
دوشنبه ٢٨ آبان ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

 

احمد حشمتی سیس                           

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی :heshmati@tabrizu.ac.ir

heshmati@iaushab.ac.ir

 

 

سوابق تحصیلی

سوابق آموزشی :

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

نام دانشگاه

شهر

کشور

تاریخ اخذ مدرک

کارشناسی

فیزیک-حالت جامد

دانشگاه شهید چمران اهواز

اهواز

ایران

1380

کارشناسی­ ارشد

فیزیک-هسته­ ای

دانشگاه تبریز

تبریز

ایران

1383

دکتری تخصصی

فیزیک نظری (اطلاعات و محاسبات کوانتومی)

دانشگاه تبریز

تبریز

ایران

1389

 

عنوان پایان نامه کارشناسی­ ارشد : م‍ح‍اس‍ب‍ه‌ پ‍ت‍ان‍س‍ی‍ل‌ اپ‍ت‍ی‍ک‍ی‌ پ‍راک‍ن‍دگ‍ی‌ ک‍ش‍س‍ان‌ ه‍س‍ت‍ک‌-ه‍س‍ت‍ه‌ ب‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ ن‍ظری‍ه ب‍روک‍ن‍ر

عنوان رساله دکتری : ب‍ررس‍ی‌ ح‍ال‍ت‌ ه‍ای‌ دره‍م‌ ت‍ن‍ی‍ده‌ ب‍ا ت‍ران‍ه‍اد ج‍زی‍ی‌ م‍ث‍ب‍ت‌ ت‍وس‍ط ش‍اه‍ده‍ای‌ دره‍م‌ ت‍ن‍ی‍دگ‍ی‌ خ‍طی‌ و غ‍ی‍رخ‍طی‌

 

 

 

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.